söndag 28 augusti 2011

Stad i brand!

Kalmarkriget del 8

"17/7 brändes hela Kalmar stad ner av fienden. Det skedde efter det att slottet förstärkts med flera hundra man under Reinhold Taube och kapten Andreas.
På slottet fanns nu folk från många nationer och utbrytningen gjordes för att återerövra Kalmar stad. Slottsfolket gjorde ett utfall vid den skans som låg vid kalkugnen. Där höggs fienden ner; så trängde våra soldater till Söderporten och intog den, soldaterna intog Torget och slog sedan fiendehoparna i löpgraven framom slottet.
Nu gick larm om den svenska utbrytningen och förstärkningen varvid hertigen av Luneburg med hela sitt regemente och ett par hundra ryttare ryckte in i Kalmar stad, slog de svenska på flykten så att de måste retirera in på slottet.
Därefter stack danskarna staden i brand; inga mer utbrytningsförsök skulle ske här.
Kyrkan och hela staden stod i lågor; branden blev så häftig att danskarna inte ens hann ta till vara sin egen ammunition och eget livsmedel. Samtliga officerare i den svenska styrkan blev sårade denna dag; i den brinnande staden låg döda kroppar utspridda överallt, "dock mest av jutarna"."

ur boken Kalmar slotts förrädare. Blodbadet på Öland sid 29-30

Jag har kommit efter lite i rapporteringen om Kalmarkriget så jag återger här vad, den tyvärr numera avlidne, kalmarhistorikern och jornalisten Kurt Lundgren skrev om händelserna i Kalmar den 17 juli 1611. Av allt att döma klarade sig vår slottsträdgårdsmästare Jöns Biörsson undan även denna fasansfulla dag.

Fortsättning följer...

Petronella

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar